تبلیغات

اطلاعیه شماره2 جذب هیئت علمی
·علاقه مندانی که موفق به ارسال مدارک خود نشده اند تا پایان خردادماه می توانند مدارک خود را ارسال نمایند.

·مدارک بعضی از شرکت کنندگان ناقص می باشد که از طریق ایمیل به آنها اطلاع رسانی خواهد شد و مدارک ناقص خود را سریعا ارسال نمایند.

اطلاعیه شماره1 جذب هیئت علمی


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی جامی در نظر دارد تعدادی عضو هیئت علمی با مدرک کارشناسی ارشد به بالا در رشته های تخصصی زیر جذب نماید
مهندسی مکانیک-کلیه گرایش ها
مهندسی شیمی-کلیه گرایش ها
مهندسی عمران-کلیه گرایش ها
مهندسی ایمنی صنعتی
مهندسی بهداشت حرفه ای
از علاقه مندان دعوت به عمل می آید که حداکثر تا 20 خرداد ماه 91 رزومه علمی و کپی ریز نمرات دوره های دانشگاهی خود را به همراه فرم تکمیل شده مربوطه که در جایگاه اینترنتی www.jami.ac.ir/jazb.html قرار دارد را به پست الکترونیکی و یا صندوق پستی زیر ارسال دارند.


آدرس: اصفهان-نجف آباد- صندوق پستی 355/85135
http://jami.ac.ir/jazb.html
Email:jazb@jami.ac.ir