تبلیغات
کارشناسی ارشد - ظرفیتهای آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی
 
کارشناسی ارشد
درباره وبلاگ
نظرسنجی
هدف شما شرکت در کدام گرایش است؟

جهت آشنایی  بیشتر دوستان با رشته زیست شناسی به شرح گرایش ها، ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و  انواع دانشگاه ها جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این رشته می پردازیم: ...

جهت آشنایی  بیشتر دوستان با رشته زیست شناسی به شرح گرایش ها، ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و انواع دانشگاهها جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این رشته می پردازیم:

گرایش های زیست شناسی در مقطع کارشناسی:

1.  عمومی

2.  علوم گیاهی

3.  علوم جانوری

4.  دریا

5.  سلولی و مولکولی

6.  ژنتیک

7.  بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

8.  دبیری زیست شناسی


اما فارغ التحصیلان این رشته در چه دانشگاه هایی و چه گرایش هایی می توانند (در ایران) ادامه تحصیل بدهند؛

الف : دانشگاه ها :

·         دانشگاه های وابسته به وزارت علوم

·         دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت

·         دانشگاه آزاد

·         دانشگاه  های بین المللی (مثل دانشگاه کیش وابسته به دانشگاه تهران)

·         دانشگاه های پیام نور که از طریق فراگیری دانشجو می پذیرند.


ب : گرایش ها

اول : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم:

·         گرایش های علوم گیاهی شامل: سیستماتیک، فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی تکوینی، اکولوژی ( تاکسونومی، سیستماتیک)

·         گرایش علوم جانوری شامل: فیزیولوژی جانوری، سلولی تکوینی، بافت شناسی و جنین شناسی، بیوسیستماتیک جانوری ، بافت شناسی آبزیان ، بافت و جنین شناسی

·         علوم سلولی و مولکولی

·         ژنتیک

·         بیوتکنولوژی (زیست فناوری): فقط گرایش میکروبی پذیرش داشته است.

·         میکروبیولوژی

·         بیوفیزیک

·         بیوشیمی


چند نکته:

·         آزمون زیست شناسی به عنوان مجموعه زیست شناسی ( کد1206) برگزار می شود، بدین معنی شما در روز جلسه امتحان کارشناسی ارشد وزارت علوم سوالات تمامی گرایش های فوق (به جز بیوتکنولوژی) را دریافت می کنید اما زمان مناسب برای جواب دادن به سوالات همه گرایشات در اختیار شما قرار داده نمی شود.

·         امتحان کنکور وزارت علوم در 27 بهمن ماه انجام می گیرد.


ظرفیت پذیرش  در سال 1389؛

 • کلیه گرایش های علوم گیاهی: روزانه:  174 نفر، شبانه: 107 نفر، پیام نور: 30 نفر - مجموع: 311 نفر.
 • کلیه گرایش علوم جانوری: روزانه:  146 نفر، شبانه: 75 نفر، پیام نور: 30 نفر، غیرانتفاعی: 5 نفر - مجموع 256 نفر
 • علوم سلولی و مولکولی: روزانه: 86 نفر، شبانه: 11 نفر، غیرانتفاعی: 15 نفر - مجموع 127 نفر
 • ژنتیک: روزانه: 32 نفر، شبانه: 8 نفر - مجموع:40 نفر
 • بیوتکنولوژی (زیست فناوری): روزانه: 12 نفر (5 نفر دانشگاه الزهرا- فقط خانم ها)، شبانه: 3 نفر - مجموع  15 نفر
 • میکروبیولوژی: روزانه:  29 نفر، شبانه: 10 نفر - مجموع 39 نفر
 •  بیوفیزیک: روزانه: 16 نفر، شبانه:  6 نفر - مجموع 22 نفر
 • بیوشیمی: روزانه: 50 نفر، شبانه: 35 نفر، پیام نور: 30 نفر - مجموع: 115 نفر


دوم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های  وابسته به وزارت بهداشت :

·         انگل شناسی (پذیرش از کارشناسی گرایش های عمومی، جانوری، میکروبیولوژی و سلولی و مولکولی می توانند این رشته را انتخاب کنند). ظرفیت پذیرش: 34 نفر

·         ایمنی شناسی (پذیرش از کارشناسی گرایش های عمومی ، جانوری ، ژنتیک ، میکروبیولوژی و  سلولی و مولکولی می توانند این رشته را انتخاب کنند). ظرفیت پذیرش: 33 نفر

·         بیوشیمی بالینی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 55 نفر

·         حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (پذیرش از کارشناسی کلیه رشته ها). ظرفیت پذیرش: 13 نفر

·         ژنتیک انسانی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 26 نفر

·         علوم تشریحی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 34 نفر

·         علوم تغذیه (پذیرش از کارشناسی زیست جانوری، عمومی، سلولی و مولکولی، شیلات و آبزیان). ظرفیت پذیرش: 36 نفر

·         علوم بهداشتی در تغذیه (پذیرش از کارشناسی زیست جانوری، میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی). ظرفیت پذیرش: 14 نفر

·         فیزیولوژی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 46 نفر

·         قارچ شناسی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 9 نفر

·         میکروبیولوژی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 45 نفر

·         ویروس شناسی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 13 نفر

·         خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 24 نفر

·         سم شناسی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 26 نفر

·         نانوتکنولوژی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 6 نفر

·         بیوتکنولوژی پزشکی (پذیرش از کارشناسی کلیه گرایش های زیست شناسی). ظرفیت پذیرش: 19 نفر

·       رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی (پذیرش از کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک). ظرفیت پذیرش: هنوز مشخص نشده است


چند نکته :

·         امتحان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در 29 خرداد ماه انجام می گیرد.

·         سهمیه های انتخابی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به قرار:

1- سهمیه کارکنان وزارت بهداشت (20 %)

2- سهمیه کارکنان مناطق محروم وزارت بهداشت و موسسات وابسته ( 10%)

3- سهمیه رزمندگان (20%)

4– سهمیه آزاد ( %50 )


سوم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های آزاد:

هر فارغ التحصیل می تواند تنها در یکی از رشته های زیر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کند:

·         علوم جانوری

·         ژنتیک

·         سلولی و مولکولی

·         علوم گیاهی

·         میکروبیولوژی

·         بیوفیزیک

·         بیوشیمی

·         زیست دریا (با گرایش های بوم شناسی دریا، جانوران دریا، آلودگی دریا، گیاهان دریا، شیمی دریا، فیزیک دریا)


نکته:

·         ظرفیت پذیرش در تمام رشته های علوم پایه در ظاهر 15 نفر می باشد اما معمولا در سال های اخیر با توجه به دو نوبت پذیرش در ترم پاییز و ترم زمستان و چندبار تکمیل ظرفیت به حدود50 الی 800 نفر در هر واحد- گرایش رسیده است!


چهارم : گرایش های زیست شناسی در دانشگاه های  بین المللی:

برای آگاهی از نحوه پذیرش دانشجو، گرایش ها و میزان شهریه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به سایت دانشگاه تهران مراجعه فرمایید.


پنجم : فراگیر پیام نور :

دارندگان مدارك كارشناسی رسمی می توانند بدون توجه به نوع رشته كارشناسی خویش در دوره دانش پذیری هریك از دوره های كارشناسی ارشد اعلام شده ثبت نام نمایند. لیكن در صورتیكه رشته كارشناسی داوطلب با رشته كارشناسی ارشد انتخابی وی نسبتا مشابه نباشد به تشخیص گروه آموزشی مربوط، چنین داوطلبانی دردوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع كارشناسی ارشد باید تا حداكثر 24 واحد جبرانی از مقطع كارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند. رشته های مرتبط عبارتند از:

رشته های مرتبط کارشناسی ارشد: زیست شناسی(علوم گیاهی، جانوری، بیوشیمی) و (مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی)

نکته:

دروس آزمونی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی شامل: میکروبیولوژی، سیتوژنتیک گیاهی، بیوشیمی و سلولی و مولکولی است.

دروس رشته بیوشیمی شامل: زبان تخصصی، میکروبیولوژی، بیوشیمی غشا و ییوشیمی هورمون است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ظرفیتهای آزمون کارشناسی ارشد، ظرفیت، ظرفیتهای آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی، بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، علوم جانوری،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 بهمن 1392 ساعت 22 و 42 دقیقه و 15 ثانیه
عاشقتونم بلاخره مطالبی ک میخواستم یافتم ایشالا خدا خیرتون بده. حالا با انگیزه و آگاهی رشته ارشدمو انتخاب میکنم.
خ خ خیییلی ممنونم
آرش محمدی زاده پور امینپاسخ شما : سلام متاسفانه من ایران نبودم و بلاگ هم رها شد اگر همچنان تمایل به راهنمایی كامل در این مورد دارید لطفا با شماره تلفن 09195281703 تماس بگیرید تا كاملا راهنمایی تان كنم تا شروع كنید و زمان را از دست ندهید....
جمعه 1 شهریور 1392 ساعت 20 و 24 دقیقه و 09 ثانیه
سلام اگه امکان داشته باشه دروس و ضرایبه ارشده میکروبیولوژی دانشگاه ازادو اینجا بگین؟؟؟ من تو سایتای دیگه وندم که علوم گیاهی و جانوری و بیوفیزیک ضریبش صفره واسه این درس درسته؟؟؟
آرش محمدی زاده پور امینپاسخ شما : سلام متاسفانه من ایران نبودم و بلاگ هم رها شد اگر همچنان تمایل به راهنمایی كامل در این مورد دارید لطفا با شماره تلفن 09195281703 تماس بگیرید تا كاملا راهنمایی تان كنم تا شروع كنید و زمان را از دست ندهید....
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 23 و 36 دقیقه و 33 ثانیه
سلام ممنون از مطالب خوبتون. من دانشجوی مقطع كارشناسی زیست گیاهی هستم میشه بگین تو ارشد چه گرایشهایی رو میتونم انتخاب كنم كه ربطی به گیاه نداشته باشن واینكه اینده شغلی خوبی هم داشته باشه
آرش محمدی زاده پور امینبا سلام
مجموعه علوم سلولی و مولکولی و مجموعه ی رشته های مجاز وزارت بهداشت رو که می تونید شرکت کنید رو انتخاب کنید، رشته هایی هستن که به گیاهی ارتباطی ندارن
جمعه 24 شهریور 1391 ساعت 23 و 45 دقیقه و 00 ثانیه
سلام خییییییییلی عاااااااالی توضیح دادین وااااااااقعا ممنون. امامیشه لطفا اینم بگین ک کدوم دانشگاها هرکدوم ازاین گرایشها رو پذیرش میکنن؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم اگه کمک کنین
آرش محمدی زاده پور امینمی تونید از دفترچه در این مورد کمک بگیرین، دفترچه رو در صورت تمایل خدمتتون ارسال می کنم اگر میلتون رو بزارید
جمعه 29 اردیبهشت 1391 ساعت 20 و 18 دقیقه و 03 ثانیه
سلام
می خواستم ظرفیت رشته زیست شناسی دریا رو بدونم. متاسفانه اینجا درج نشده
دوشنبه 25 مهر 1390 ساعت 15 و 08 دقیقه و 51 ثانیه
سلام دوست عزیز وبلاگ خوبی دارید ، اگه مایل به تبادل لینک هستید
ما را با نام کارشناسی ارشد زیست شناسی لینک کنید و بعد به ما اطلاع دهید که شما رو
با هر نامی که دوست دارید لینک کنیم.
با آرزوی موفقیت و شاد کامی برای شما دوست عزیز.
منتظر شما هستیم.
شنبه 26 شهریور 1390 ساعت 01 و 14 دقیقه و 23 ثانیه
salam man mikhastam bedoonam aya momkene reshtehaei k male arshade hame gerayeshaye ziste taghir kone?
man zist giahi mikhoonam va khoon o biotecnologyo kheili doost daram momkene ta 3 sal dg giahia natoonan vase arshad ina ro entekhab konan?
یکشنبه 8 خرداد 1390 ساعت 00 و 53 دقیقه و 15 ثانیه
lمی شه رتبه های بالای 2000 پارسال کجا آوردند؟میشه جدولشا بذارید؟
آرش محمدی زاده پور امینسلام، خسته نباشید؛ اگر کمکی از دستم بر بیاد در خدمتتون هستم
گفتید 2000 ولی گرایشش رو نگفتین، خودتون که می دونین به هر حال بیوتک و ژنتیک با جانوری و گیاهی خیلی فرق می کنن!
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 ساعت 00 و 13 دقیقه و 59 ثانیه
خیلی کامل بود
میشه ظرفیتهای امسال رو هم بزارین؟
آرش محمدی زاده پور امینبه محض اعلام ظرفیتها حتماً قرار می دیم، ممنون از توجهتون
سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 ساعت 14 و 58 دقیقه و 55 ثانیه
تشکر،لطفاً ظرفیتها در کنکور سال بعد رو هم وارد کنید
آرش محمدی زاده پور امینبه محض اعلام شدن حتماً
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 ساعت 23 و 47 دقیقه و 36 ثانیه
سلام آقای محمدی
می خواستم بدونم منابع مورد نیاز برای گرایشهای مختلف رو هم اعلام می کنید؟
آرش محمدی زاده پور امینبا سلام دوست گرامی
این وبلاگ هم اکنون شروع بکار کرده و حتماً قسمت مدنظر شما به آن اضافه می شود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
a